Hình ảnh khách hàng thẩm mỹ mắt tại Lavender

Chị Thu Hà
Sau 3 tuần cắt mí + mở góc mắt
abc
Bạn Thùy Dung
Sau 1 tháng nhấn mí + mở góc mắt
Chị Ngọc Lan
Sau 1 tháng cắt mí
Chị Vân Anh
Sau 2 tuần nhấn mí
Chị Thanh Hằng
Bạn Ngọc Hàn
Sau 3 tuần cắt mí + mở góc mắt
Chị Phương
Sau 2 tuần mở góc mắt
Hotgirl Hà Quy
Sau 5 tuần mở góc mắt
Hotgirl Lan Neo
Sau 5 tuần cắt mí
Bạn Linh Chi
Sau 1 tháng cắt mí
Chị Hồng Nhung
Sau 3 tuần cắt mí
Bạn Chang Chang
Sau 3 tuần cắt mí
Chị Hà
Sau 1 tháng cắt mí