Chị Thu Hà

Từ ngày cắt mí và mở góc mắt, mình ưng đôi mắt của mình vô cùng, nhìn đẹp mà có hồn hơn bao nhiêu. Sớm biết như này tôi đã đi thẩm mỹ mắt từ lâu rồi.