Bạn Thùy Dung

Nhiều người bảo mở góc mắt dễ để lại sẹo nhưng không biết bác sĩ mát tay hay cơ địa tôi lành mà không bị seo gì hết, mắt to tròn rất đẹp nữa.