Bạn Ngọc Hàn

Mắt mình không có mí nên trông lúc nào cũng lờ đờ, thiếu sức sống, Từ ngày cắt mí với mở góc mắt, mình như biến hình thành người khác ấy, ai gặp cũng khen trẻ với xinh ra.