Chị Hồng Nhung

Mắt tôi cũng có mí nhưng tôi muốn mí to sâu một chút nên vẫn quyết định cắt mí và may mắn là mí mắt làm xong rất đẹp và đúng với ý tôi. Đây đúng là quyết định hết sức sáng suốt của tôi.